Contact

Marianne Janssen:
e.m.a.janssen@saxion.nl

Ellie Middelhuis:
e.m.middelhuis@saxion.nl

Ruud Steltenpool:
r.g.steltenpool@saxion.nl

Colofon:

De inhoud van de website informatievaardigheden is in samenwerking met de bibliotheek van NHL Stenden Hogeschool tot stand gekomen.
Voor het Zoekplan is dankbaar gebruik gemaakt van STIP, ontwikkeld door de bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam.

(Her)gebruik:
Het platform wordt in licentie gegeven volgens de volgende Creative Commons licentie: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen

Disclaimer:

Saxion Bibliotheek sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overeenkomen van de informatie op deze website. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Saxion Bibliotheek 2021.